Ο θεσμός, της Βουλής των Γερόντων συμβάλλει ενεργά στον κοινωνικό προβληματισμό και στην προώθηση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τρίτη Ηλικία στην Κύπρο

Σκοποί

 • Ενεργός συμβολή στον κοινωνικό προβληματισμό και στην προώθηση των προβλημάτων των ηλικιωμένων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Συνένωση των δυνάμεων των οργανωμένων συνόλων από το ευρύ φάσμα της κοινωνίας των πολιτών, για ενίσχυση μεταξύ άλλων και του πλουραλισμού.
 • Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των ατόμων της τρίτης ηλικίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας.
 • Αναγνώριση και αξιοποίηση της προσφοράς και της συσσωρευμένης εμπειρίας των ηλικιωμένων.
 • Συλλογική προώθηση των θεμάτων της τρίτης ηλικίας μέσω του βήματος της Βουλής των Γερόντων.

Η 1η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε το 1999, με την ευκαιρία της ανακήρυξης από τον ΟΗΕ, του Διεθνούς Έτους για την Τρίτη Ηλικία. H Σύνοδος διοργανώθηκε από το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας, με σκοπό να συμβάλει στους στόχους του Διεθνούς Έτους. Από το 2001 η Σύνοδος διοργανώνεται σε παγκύπρια βάση από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.

Σύνθεση/Λειτουργία

 • Αποτελείται από 56 βουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν παγκύπρια οργανωμένα σύνολα.
 • Συντονίζεται από Συντονιστικό Σώμα.
 • Λειτουργούν οι Επιτροπές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • Συνεδριάζει μία φορά το χρόνο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό την προεδρία της/του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.
 • Συμμετέχουν μέλη της Νομοθετικής και της Εκτελεστικής Εξουσίας και άλλων παρατηρητών.
 • Τα πορίσματα των Συνόδων προωθούνται στην Εκτελεστική και στην Νομοθετική Εξουσία.