Το Σώμα Εθελοντών είναι το κεντρικό συντονιστικό σώμα προαγωγής της εθελοντικής προσφοράς. Δημιουργήθηκε το 1991 από το ΠΣΣΕ και σήμερα λειτουργεί από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού.

Διεύθυνση

Σούδας 11, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο

22 512602

Φαξ

22 512598