Το Σώμα Εθελοντών είναι το κεντρικό συντονιστικό σώμα προαγωγής της εθελοντικής προσφοράς. Δημιουργήθηκε το 1991 από το ΠΣΣΕ και σήμερα λειτουργεί από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού.

Τελευταία νέα

Διεύθυνση

Αριστοτέλη Σάββα 46, 8025 Αναβαργός, Πάφος

Ηλ. Διεύθυνση

Τηλέφωνο

26 953725

Φαξ

26 953125