1973

  • Ίδρυση Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας (ΠΣΕ)
  • Ίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Πάφου