1974

  • Ανάπτυξη ειδικών δράσεων λόγω της εισβολής
  • Επίδοση 1ης κρατικής χορηγίας στο ΠΣΕ