2010

  • 1η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων
  • Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού
  • Θεσμοθέτηση ετήσιου διαλόγου με τον/την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις ΜΚΟ