2011

  • Βασικός εταίρος του κράτους στο Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού
  • 1η Έκθεση φωτογραφίας «Ιστορική αναδρομή του εθελοντισμού στην Κύπρο»
  • 1η Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό