2018

  • Λεύκωμα ΠΣΣΕ (ιστορική αναδρομή δράσης ΠΣΣΕ)
  • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αστυνομία Κύπρου
  • Έρανος ΠΣΣΕ υπέρ των πυρόπληκτων της Αττικής
  • Πιστοποίηση ΠΣΣΕ με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO:9001:2015