2019

  • Μεταστέγαση σε νέο ιδιόκτητο οίκημα
  • Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με το Cyprus International Institute of Management (CIIM)
  • Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
  • Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με τη Τσιμεντοποϊία Βασιλικού