2020

  • Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στήριξης και διασύνδεσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο
  • Ειδικές δράσεις ΠΣΣΕ για στήριξη των οργανώσεων μελών του κατά την πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο