Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λάρνακας (ΕΣΣΕ Λάρνακας) συστάθηκε το 1976 και είναι το Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ της επαρχίας Λάρνακας. Βασικός τους στόχος είναι ο συντονισμός, η δραστηριοποίηση και η ανάπτυξη των διαφόρων εθελοντικών/μη κερδοσκοπικών οργανωμένων συνόλων της επαρχίας. Υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στο ΠΣΣΕ και εφαρμόζει την πολιτική και τα προγράμματα που αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή η οποία εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Ετήσια Τακτική Συνεδρία των οργανώσεων μελών του και απαρτίζεται από εκπροσώπους των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού, των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και αριστίνδην μέλη.

Διεύθυνση

Κιθαιρώνος 23, 6052 Λάρνακα

Τηλέφωνο

24 650525

Φαξ

24 624659

Γίνε μέλος στο ΕΣΣΕ της επαρχίας σου