Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού (ΕΣΣΕ Λεμεσού) συστάθηκε το 1972 και είναι το Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ της επαρχίας Λεμεσού. Βασικός τους στόχος είναι ο συντονισμός, η δραστηριοποίηση και η ανάπτυξη των διαφόρων εθελοντικών/μη κερδοσκοπικών οργανωμένων συνόλων της επαρχίας.  Υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στο ΠΣΣΕ και εφαρμόζει την πολιτική και τα προγράμματα που αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή η οποία εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Ετήσια Τακτική Συνεδρία των οργανώσεων μελών του και απαρτίζεται από εκπροσώπους των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού, των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και αριστίνδην μέλη.

Διεύθυνση

1ης Απριλίου 14, Αγία Φύλα 3116, Λεμεσός

Τηλέφωνα

25 737761 | 25 736291

Φαξ

25 870398

Γίνε μέλος στο ΕΣΣΕ της επαρχίας σου